Haziran 19, 2017

Motor Tipleri ve Özellikleri | Motor Çeşitleri

defilo.com
yıldızyıldızyıldızyıldızyıldız(12 oylama ile 5 üzerinden 5,00 puan aldı.)
Motor tipleri ve özellikleri aşağıdaki yazıda detaylı olarak anlatılmıştır. Motor çeşitleri ile ilgili sorularınıza bu sayfadan cevap bulabilirsiniz.

Motor Çeşitleri

1. Yakıtın Yakıldığı Yere Göre Motor Tipleri

Motorlar ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmekte ve bu şekilde tekerlekleri hareket ettirebilmektedir. Motorların ihtiyacı olan ısı enerjisinin elde edilme yöntemi göz önüne alınarak motor çeşitleri içten yanmalı motorlar ve dıştan yanmalı motorlar olarak ikiye ayrılmaktadır.

İçten Yanmalı Motorlar

Bu motor tipi yakıtı silindirlerin içinde işlemektedir ve açığa çıkan ısı enerjisini direkt olarak krank miline iletmektedir.

Dıştan Yanmalı Motorlar

Depodaki yakıtın silindirlerin dışındaki bir yerde işlenmesiyle ısıyı mekanik enerjiye çeviren motor tipidir. Bu tür motorlarda üretilen ısı ile su buharı elde edilmektedir. Su buharının basıncı ile piston hareket eder ve krank mili döner.

2. Silindir Sayısına Göre Motor Türleri

Motorlar silindir sayılarına göre tek silindir ve çok silindir olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Tek Silindirli Motorlar

Tek silindirli motorlar dik ve yatık düzlemlerde çalışması amacıyla yapılan motor türüdür. Bu tür motorlar iki krank miline sahip olduğu için tek silindir ile çalışınca dengesiz olmaktadır ve bu motorların gücü düşüktür.

Çok Silindirli Motorlar

Silindirlerin motordaki yerlerine göre çok silindirli motor tipleri de vardır. Bu tür motorların 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 silindirli çeşitleri bulunmaktadır. Otomobillerde sıklıkla kullanılan motor tipleri 4, 6 veya 8 silindirli motorlardır.

3. Zamanlarına Göre Motor Çeşitleri

Motor tipleri zamanlarına göre iki zamanlı motor ve dört zamanlı motor olmak üzere iki farklı guba ayrılmaktadır.

İki Zamanlı Motorlar

Bir sıkıştırma olayının krank milini 360° döndürmesiyle enerji üreten motor tipine iki zamanlı motor denir.

Dört Zamanlı Motorlar

Sıkıştırma olayının gerçekleşmesi için krank milinin 720° döndürülmesi gereken motor türüdür.

4. Çevrimlerine Göre Motor Tipleri

Çevrimlerine göre motor türleri otto çevirimi, stirling çevirimi ve dizel çevirimi olarak üç farklı kısma ayrılmaktadır.

5. Yakıtlara Göre Motor Çeşitleri

Otto çevrimi ile çalışan motor tiplerinin kullandığı yakıt benzindir. Dizel çevrimi ile çalışan motorlar da motorin kullanmaktadır. Yeni çıkan otomobillerde ise özelleştirilmiş yakıt devreleriyle LPG, hidrojen gibi yakıtlar da kullanılabilmektedir.

6. Soğutma Sistemlerine Göre Motor Türleri

Motor tipleri soğutma sistemlerine bakılarak hava ve sıvı ile soğutmalı motorlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Sıvı İle Soğutmalı Motorlar

Isı enerjisinin mekanik enerjiye çevrilmesi sonucunda oluşan fazla ısının dışarı atılması için silindir kapağında soğutma sıvısı bulunan motorlardır.

Hava İle Soğutmalı Motorlar

Bu tür motorlardaki fazla ısı silindir boşluğuna dolan havanın akımı sayesinde dışarı atılmaktadır.

7. Silindir Sıralanışına Göre Motor Tipleri

Motorlar silindir sıralanışına göre sıra tipi, boksör tipi, yıldız tipi, V tipi ve W tipi olmak üzere beşe ayrılmaktadır.

Sıra Tipi Motorlar

Bu motor tiplerinde silindirler tek sıra halinde dikey olarak yerleştirilmektedir.

Boksör Tipi Motorlar

Bu motorların silindirleri yatay düzlemde karşılıklı olarak 180° açı ile birleşmektedir.

Yıldız Tipi Motorlar

Yıldız tipi motor silindirlerin tek merkezde bir araya gelmesi ile oluşan motor tipidir.

V Tipi Motorlar

V tipi motorların silindirleri iki sıra halinde bulunmaktadır.

W Tipi Motorlar

W tipi motorlar, motora fazla silindir eklemek amacıyla icat edilmiş motor tipidir.

YORUM EKLE

Sonraki Sonraki
Önceki Önceki